<div style="
width: 800px;
color: #154734;
font-size: 12px;
text-align: justify;
font-family: Calibri, 'Trebuchet MS', sans-serif;
padding-left: 30px;
">
<section>
<p style="font-size: 16px; color: #c4d600; margin-left: -30px;">
<strong>A RÉSZLETFIZETÉS FOLYAMATA:</strong>
</p>
<p>
<img alt=""
src="https://www.cetelem.hu/sites/default/files/images/reszletfizetes_folyamata.png"
style="width: 100%;" />
</p>
</section>
<section>
<p style="font-size: 16px; color: #c4d600; margin-left: -30px;">
<strong>
HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL, OTTHONRÓL,
KÉNYELMESEN:
</strong>
</p>
<p style="font-size: 14px; color: #3a913f;">
<strong> Készítse elő okmányait!</strong>
</p>
<p>
Amire szüksége lesz:
</p>
<ul>
<li>
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány
és lakcímkártya, vagy
</li>
<li>Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy</li>
<li>Érvényes útlevél és lakcímkártya</li>
<li>Érvényes adóigazolvány</li>
</ul>
<p style="font-size: 14px; color: #3a913f;">
<strong> Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?</strong>
</p>
<ul>
<li>
Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online
hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési felületen fog
megtalálni!
</li>
<li>
Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés

során!
</li>
</ul>
<p style="font-size: 14px; color: #3a913f;">
<strong> Elakadt? Kérdése Van?</strong>
</p>
<ul>
<li>
Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a
+36 69 322 603-as számon!
</li>
</ul>
</section>
<section>
<p style="margin-left: -30px; font-size: 16px; color: #c4d600;">
<strong>HITELAJÁNLATUNK:</strong>
</p>
<!--
Ezt a részt kell cserélni!!!
-->
<p>
<span style="font-size: 16px"><strong>Áruhitel Referencia THM: 19,90%, </strong></span> 2
000 000 Ft
hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.
</p>
<p>
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról,
számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet
9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt
hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.
</p>
<p>
Fix, éves ügyleti kamat: 18,29%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 9, 12,
17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000
Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár
függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a
vételár 20%-a.
</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="614">
<p>
<strong>Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="234">
<p>Önrész: 500 000 Ft</p>

</td>
<td width="380">
<p>Kezelési díj: 0 Ft</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="234">
<p>Hitelösszeg: 2 000 000 Ft</p>
</td>
<td width="380">
<p>Referencia THM: 19,90 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="234">
<p>Futamidő: 48 hónap</p>
</td>
<td width="380">
<p>Havi törlesztőrészlet: 59 053 Ft</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="234">
<p>Fix, éves ügyleti kamat: 18,29 %</p>
</td>
<td width="380">
<p>A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 2 834 544 Ft</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
Az Autós és Mezőgazdasági Centrum Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank)
hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok
meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az
ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános
Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a
vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a
<a
href="https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok">https://www.cetelem.hu/segedlet/doku
mentumok</a>
oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.
</p>
<p>
Érvényes: 2022. január 2. napjától visszavonásig, a webáruházban
megjelölt termékekre.
</p>
<!--
Ez a vége ennek a résznek
-->
</section>

<section>
<p style="font-size: 16px; color: #c4d600; margin-left: -30px;">
<strong>FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK:</strong>
</p>
<p style="font-size: 14px; color: #3a913f;">
<strong>
Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik
megfelelnek az alábbi követelményeknek:
</strong>
</p>
<ul>
<li>Természetes személy</li>
<li>18. életévét betöltötte</li>
<li>Magyarországon levő állandó lakcím</li>
<li>Igazolt, rendszeres jövedelem</li>
<li>
Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses
mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
</li>
<li>
Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon
való közvetlen elérhetőség
</li>
<li>
Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás
alatt
</li>
</ul>
<p style="font-size: 14px; color: #3a913f;">
<strong>
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen
dokumentumok:
</strong>
</p>
<p style="padding-left: 30px; font-size: 14px;">
<strong>1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok</strong>
</p>
<ul>
<li>
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi
igazolvány, vagy érvényes személyazonosító<br />
igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői
engedély és lakcímkártya, vagy
</li>
<li>Érvényes útlevél és lakcímkártya</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px; font-size: 14px;">
<strong>2. Jövedelmet igazoló okmányok</strong>
</p>
<p style="padding-left: 30px; color: #3a913f; font-size: 14px;">
Ha Ön munkavállaló
</p>

<ul>
<li>
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3
hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel
megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói
igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar
Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb
munkáltatói igazolás) vagy
</li>
<li>
Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív
ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló
munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és
összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az
ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott
cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi
bankszámlakivonat szükséges.
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px; color: #3a913f; font-size: 14px;">
Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos
</p>
<ul>
<li>
Vállalkozók – gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti
jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi
vállalkozás alkalmazottja – esetében az adóhatóságtól származó
jövedelemigazolás.
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px; color: #3a913f; font-size: 14px;">
Ha Ön őstermelő
</p>
<ul>
<li>
Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px; color: #3a913f; font-size: 14px;">
Ha Ön nyugdíjas
</p>
<ul>
<li>
Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két
hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját
jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon
tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél
házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év
eleji összesítő a nyugdíj összegéről.
</li>
<li>
Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági,

illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat,
amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás
megállapítását tartalmazza.
</li>
</ul>
<p style="font-size: 14px; color: #3a913f;">
<strong>
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását
is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi
mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
</strong>
</p>
<p style="font-size: 14px; color: #3a913f;">
<strong>
Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság
tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni
vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult
hiteligénylésre
</strong>
</p>
</section>
<section style="font-size: 14px; color: #3a913f;">
<p style="font-size: 16px; color: #c4d600; margin-left: -30px;">
<strong>LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:</strong>
</p>
<p>
<strong> Hirdetmény</strong><br />
<span style="color: #14a1d9;">Letöltés </span>
</p>
<p>
<strong> Munkáltatói igazolás</strong><br />
<a href="https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/cetelem-munkaltatoi-igazolas-
econtract.pdf">
<span style="color: #14a1d9;">Letöltés</span>
</a>
</p>
<p>
<strong> Ügynöki tájékoztató</strong><br />
<a
href="https://www.geponline.hu/wp-content/uploads/2023/03/Autos-es-Mezogazdasagi-
Centrum-Kft_online_fuggo_jutalekos_20230216.pdf">
<span style="color: #14a1d9;">Letöltés</span>
</a>
</p>
<p>
<strong> Jövedelem-változás hatásainak bemutatása</strong><br />
<a href="https://www.cetelem.hu/sites/default/files/images/jtm_mutato.png">
<span style="color: #14a1d9;">Letöltés</span>
</a>
</p>
<p>
<strong>

Az online szerződéskötési rendszer használatának feltételei</strong><br />
<a
href="http://cetelem.hu/doc/online_szerzodeskotesi_rendszer_hasznalatanak_feltetelei.pdf">
<span style="color: #14a1d9;">Letöltés</span>
</a>
</p>
<p>
<strong> Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:</strong><br />
<a href="https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf">
<span
style="color: #14a1d9;">https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-
kockazatairol.pdf
</span>
</a>
</p>
<p>
<strong> Cetelem dokumentumok:</strong><br />
<a href="https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok">
<span style="color: #14a1d9;">
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
</span>
</a>
</p>
</section>
<section>
<p style="font-size: 16px; color: #c4d600; margin-left: -30px;">
<strong>JÖVEDELEM-VÁLTOZÁS HATÁSAINAK BEMUTATÁSA:</strong>
</p>
<p>
<img alt="" src="https://www.cetelem.hu/sites/default/files/images/jtm_mutato.png"
style="width: 100%;" />
</p>
</section>
<section>
<p style="margin-left: -30px; font-size: 16px; color: #c4d600;">
<strong>ÜGYNÖKI TÁJÉKOZTATÓ:</strong>
</p>
<p style="color: #3a913f;">
<p style="text-align: center"><strong>Tájékoztató</strong><br>
(függő közvetítő)</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
<li>
<p>
cégnév: <strong>Autós és Mezőgazdasági Centrum Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft</strong><br>
székhely: <strong>7700 Mohács, Pécsi út 41.</strong><br>
nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): <strong>02-09-064335</strong><br>
levelezési cím: <strong>7700 Mohács, Pécsi út 41.</strong><br>
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest,

Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000,
E-mail: <a href="mailto: ugyfelszolgalat@mnb.hu">ugyfelszolgalat@mnb.hu</a>
</li>
</p>
<li>
<p>
Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A
nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a <a
href="http://https://www.mnb.hu/web/fooldal">www.mnb.hu</a>honlapon keresztül.
</li>
</p>
<li>
<p>Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó
érdekeit képviseli.
</p>
</li>
<li>
<p>Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban
részesül.</p>
</li>
<li>
<p>Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi
lízinghez
kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi
szolgáltatás
közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást
nem nyújt.</p>
</li>
<li>
<p>
A Magyar Cetelem Zrt.
biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon)
vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai
úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
</p>
<p>
A Magyar Cetelem
Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében,
annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt
minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig és a hét egy munkanapján (hétfő) 8
órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel
(<a href="http://https://www.cetelem.hu/kapcsolat">https://www.cetelem.hu/kapcsolat</a>)
folyamatosan fogadja.
</p>
<p>
A Magyar
Cetelem Zrt. a <strong>szóbeli panaszt </strong>azonnal megvizsgálja, és szükség
szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet,
vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Magyar Cetelem
Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról

jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen
közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt
szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli
panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
</p>
<p>
A Magyar Cetelem Zrt.
az <strong>írásbeli panasszal </strong>kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját
a panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül
megküldi az ügyfélnek. A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk
szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása
esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az
alábbi szervekhez fordulhat:
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
<li>A szerződés létrejöttével,
érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita
rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint
bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását
kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége:
Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36-
80-203-776, <a
href="http://www.penzugyibekeltetotestulet.hu">www.penzugyibekeltetotestulet.hu</a>.</li>
<li>Magyar Nemzeti
Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi
rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál
fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar
Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428- 2600, e-mail cím:
<a href="mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu">ugyfelszolgalat@mnb.hu</a>.</li>
</ol>
</p>
</li>
<li>
<p>
Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem
minősülő – szolgáltatása ellenértékeként
<ul style="list-style-type:square">
<li>kiszállítási díjat számít fel</li>
</ul>
</p>
</li>
</ol>
</p>
</section>
</div>