RÉSZLETFIZETÉS FOLYAMATA:

HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL, OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN:

Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:
• Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy
• Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy
• Érvényes útlevél és lakcímkártya
• Érvényes adóigazolvány

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

• Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési fog megtalálni!
• Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!

Elakadt? Kérdése Van ?

• Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hívjon minket a +36 69 322 603-as számon!

HITELAJÁNLATUNK:

Áruhitel Referencia THM: 19,90%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap
futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt
hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Fix, éves ügyleti kamat: 18,29%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 9, 12, 17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

Az Autós és Mezőgazdasági Centrum Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.

Érvényes: 2022. január 2. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK:

Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

• Természetes személy
• 18. életévét betöltötte
• Magyarországon levő állandó lakcím
• Igazolt, rendszeres jövedelem
• Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
• Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
• Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
• Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító
igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
• Érvényes útlevél és lakcímkártya

2. Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló:

• 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy
legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar
Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat
tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy
• Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum
3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is
megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben
megadott cím(ek)re szól.
Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos:

• Vállalkozók – gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó
és családi vállalkozás alkalmazottja – esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő:

• Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas:

• Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a
hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely
az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji
összesítő a nyugdíj összegéről.
• Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról
szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását
tartalmazza.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

JÖVEDELEM-VÁLTOZÁS HATÁSAINAK BEMUTATÁSA:

Cégnév:

AUTOS ÉS MEZŐGAZDASÁGI CENTRUM KFT.

Székhely:

7700 Mohács, Pécsi út 41.

Nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma):

02-09-064335

Levelezési cím:

7700 Mohács, Pécsi út 41.